AP Software

Programowanie .NET - precyzja i niezawodność

Jak to działa?

Po zalogowaniu do systemu, użykownik definiuje towary które chce poddać monitoringowi. Definiując towar, podaj jego nazwę, sygnaturę oraz dostawcę. Monitorowane towary są cyklicznie sprawdzane przez MSM. W przypadku wykrycia, że dany towar u dostawcy jest dostępny (bądź niedostępny), system wysyła do użytkownika powiadomienie e-mail. System MSM może być także skonfigurowany tak aby automatycznie ustawiał dostępność (bądź ją zdejmował) ze sklepów użytkownika.

umbraco cms skin by Liebling